Pluralistisch gedachtegoed

In het pluralistisch gedachtegoed leeft u zich als professional in de positie van de ander in, waarbij niet alleen de afkomst of etniciteit van de groep de identiteit en het gedrag van ‘de ander’ bepaalt. Als professional moet u cultuursensitief zijn, maar cultuur mag niet bepalend zijn voor uw handelen.