Home

Advies over Ouder School Communicatieplatformen

Vanuit onze achtergrond hebben we veel ervaring met communicatie processen tussen school directies, ouders en informatie uitwisseling tussen leerkrachten en ouders. Wij adviseren scholen bij het implementeren en het optimaal afstemmen van de mogelijkheden uit het ouder communicatie portal op de wensen van uw school en beschikbare gegevens voor ouders vanuit uw LAS.

Gepersonaliseerde lesstof

Op basis van goede vastlegging van de studie resultaten en andere factoren van de leerling ( al dan niet in samenhang met het LAS) is het mogelijk om met interne , extra, lesstof en begeleiding maar ook met externen , zoals remedial teaching, partijen als Squlla et cetera is het mogelijk om dmv digitale omgeving goede interactie op te bouwen tussen alle betrokkenen en lesstof bronnen rond uw leerlingen optimaal af te stemmen op de individuele behoefte van die leerling.

Optimaliseren van de repro en printkosten

We begeleiden scholen om minder te printen/kopieren en meer digitale uitwisseling te doen van met name lesstof en aanvullend materiaal. Door een goede mix van productie op eigen schoollocaties en externe productie van prints en kopie├źn, zowel in zwart als in kleur, zijn we vaak in staat om sterk te besparen enerzijds door minder print volume en anderzijds door slimmer inkopen.

Schoolwebsite en social media

Door goede, beveiligde en gepersonaliseerde digitale informatie uitwisseling te hebben als school met leerlingen en ouders kan de functie van de website en de invulling van uw activiteit als school op social media anders ingericht worden dan traditioneel en daarmee een goede uitstraling en imago van uw school bereiken binnen uw doelgroep; potentiele ouders.

Ouder participatie

Daarnaast hebben we een aantal middelen ontwikkeld waarmee het mogelijk is om ouder participatie te verhogen. Dat kan gebaseerd zijn op interesse gebieden van ouders, kennis en (werk)ervaring van ouders en de bereidheid om als vrijwilliger bij te dragen aan een optimale werking van de school. Graag leggen we u uit hoe we in samenwerking met u tot een goed participatie programma met uw ouders kunnen komen.

Sponsoring en goede doelen

We bieden een gedegen omgeving aan om sponsorlopen en andere fondswervende activiteiten op uw school goed te organiseren met een minimale administratieve impact op uw organisatie.